Ruleta de lletres – Passaparaula

“Rosco” de Passaparaula per a jugar a classe amb l’alumnat. Pots premer les lletres per convertir-les en respostes positives o negatives. Si fas clic dos cops ràpid, la paraula tornarà al color inicial.

A jugar!

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • L
 • M
 • N
 • Ñ
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z