Escollir elements aleatoris d’una llista

Escriu els elements separats per comes